Hvorfor læser vi egentlig anmeldelser online?

Online anmeldelser er afgørende for mange lokale forretninger. Men hvorfor stoler vi lige så meget på onlineanmeldelser som personlige anbefalinger? Læs videre for at lære mere om, hvorfor kunder stoler på onlineanmeldelser, og hvad det betyder for din forretning.