Betingelser ved hostingaftaler

Aftalen om generelle servicebetingelser indeholder de generelle betingelser og vilkår for din brug af hjemmesiden og tjenesterne. Denne hostingserviceaftale (“Serviceaftale”) dækker din brug af Lokal Guides hostingtjenester (“Hostingtjenester”). Udtryk, der er skrevet med stort begyndelsesbogstav i nærværende Serviceaftale, men som ikke er defineret, er defineret i aftalen.
Mere information?

Har du spørgsmål til disse aftalebetingelser, så send os en besked.

Indholdsfortegnelse

1. Beskrivelse af tjenester

Lokal Guide tilbyder udelukkende administreret WordPress-hostingplaner, som giver dig en strømlinet og optimeret oplevelse af udvikling og administration af WordPress-hjemmesider. Vi håndterer de grundlæggende administrative hostingopgaver, herunder installering af WordPress, automatiserede daglige sikkerhedskopier, WordPress kerneopdateringer og caching på serverniveau.

Alle planer (Online, Tryghed og Performance) inkluderer Jetpack Premium, som giver mulighed for:

 • Daglig backups
 • Automatiseret daglige scans for malware
 • SPAM-beskyttelse
 • 30-dages total aktivitetslog
 • Brute Force angrebsbeskyttelse
 • Monitorering af nedetid
 • Automatisk opdatering af plugins

Alt dette kan opsættes og tilgås af administratorbrugere i WordPress.

Som en ekstra sikkerhed tages der serverbackup hver time døgnet rundt. Disse backups gemmes i 30 dage. Der indgår en lang række services i de forskellige planer – de kan ses her: https://lokal.guide/wordpress-hosting/

Forklaring på serviceniveau på de forskellige hostingplaner

Online Hosting Plan

 • Der er ingen service inkluderet
 • Ønskes der hjælp til fjernelse af malware eller genskabes backup vil dette blive faktureret til den til enhver tid gældende timepris
 • Responstid: Førstkommende hverdag

Tryghed Hosting Plan

 • Finder Jetpack malware scan sårbarheder på hjemmesiden, vil dette manuelt blive fjernet af medarbejdere hos Lokal Guide
 • Ønskes der hjælp til genskabelse af backup vil dette blive faktureret til den til enhver tid gældende timepris
 • Responstid: Førstkommende hverdag

Performance Hosting Plan

 • Finder Jetpack malware scan sårbarheder på hjemmesiden, vil dette manuelt blive fjernet af medarbejdere hos Lokal Guide
 • Ønskes der genskabelse af backup kan dette frit rekvireres fra Lokal Guide
 • Responstid: 2 timer

 

2. Lukning af konto - begrænsninger

2.1 Migrering af servere

Du anerkender og accepterer, at det som en del af en normal forretningsgang kan være nødvendigt, at migrere servere. Som følge heraf kan du blive tildelt et andet IP-nummer. Vi garanterer ikke, at du altid kan beholde dine tildelte IP-numre.

2.2 Ophør af hostingtjenester

Du anerkender og accepterer, at du ved udløb eller ophør af dine hostingtjenester skal stoppe med at bruge tjenesterne samt afstå fra at bruge af IP-adresser og servernavne, du blev tildelt i forbindelse med hostingtjenesterne, herunder at domænenavnesystemet (“DNS”) for dit/dine domænenavn(e) skal pege væk fra vores servere. Før ophør af hostingtjenesterne er du ansvarlig for at fjerne din hjemmeside eller dit serverindhold fra vores servere. Vi overfører ikke din hjemmeside eller dit serverindhold til en anden udbyder eller gemmer dem på en FTP-server. Såfremt du ikke flytter din hjemmeside eller dit serverindhold fra vores servere før annullering, vil alt sådant indhold blive slettet, og vi vil ikke være i stand til at levere en kopi af sådant indhold.

2.3 Kredit for gratis produkter

Ved ophør af hostingtjenesterne vil alle gratis produkter, der leveres som en del af hostingtjenesterne, blive annulleret eller tilbagekaldt.

2.4 Besked angående licenserede billeder til overførsel eller eksport (hvor gældende)

Underlagt alle andre gældende licensbetingelser og -vilkår er billeder, der er tilgængelige og licenseret til brug, kun for kunder hostet hos Lokal Guide i henhold til betingelserne og vilkårene for tredjeparters immaterielle ejendomsrettigheder og licensrestriktioner. I det omfang du ønsker at eksportere eller overføre dine hostede produkter eller tjenester til en anden serviceudbyder (hvis det er en tilgængelig mulighed), er det alene dit ansvar at sikre, at du fortsat har ret til at bruge ethvert billede inkorporeret deri, og du anerkender og accepterer at Lokal Guide ikke garanterer og ikke har ansvar for eventuelle krav eller klager forårsaget af dit fortsatte brug efter overførslen og/eller annullering (hvad der end forekommer først).

2.5 Lagerkapacitet

Den samlede mængde af brugbar lagerkapacitet for din(e) specifikke hosting-tjeneste(r) kan afvige fra den repræsenterede kapacitet, da der er brug for plads til systemfil(er) og andre supportfiler.

3. Dine forpligtelser, erklæringer og garantier

3.1 Krænkende aktiviteter og andre trusler

Du anerkender og accepterer, at du ikke må bruge vores servere og din hjemmeside som en kilde, et mellemled, en svar-til-adresse eller destinationsadresse til e-mailbomber, internet pakke-flooding, beskadigelse af pakke, afslag på service eller andre krænkende aktiviteter, der truer netværkets stabilitet eller vil skade Lokal Guide, vores kunders eller tredjeparters systemer, eller forårsage forstyrrelser af service til disse. Det er forbudt at udføre serverhacking eller begå andre sikkerhedsbrud, og vi forbeholder os retten til at fjerne sider, der indeholder oplysninger om hacking eller links til sådanne oplysninger. Det er forbudt at bruge vores hjemmeside som en anonym gateway. Vi forbyder brug af software eller scripts på vores servere, der medfører, at serveren belastes udover et rimeligt niveau som bestemt af os. Du accepterer, at vi forbeholder os retten til at fjerne din hjemmeside midlertidigt eller permanent fra vores servere, såfremt du overtræder denne serviceaftale og/eller der forekommer aktiviteter, som truer netværkets stabilitet. Du anerkender og accepterer, at alle hjemmesider, der er tilknyttet din hostingkonto, kan blive fjernet, såfremt en hjemmeside krænker denne serviceaftale. Du anerkender og accepterer yderligere at Lokal Guide forbeholder sig retten til at scanne din hostede konto for skadeligt indhold (f.eks. malware), og at, hvis vi opdager sådant indhold, det kan fjernes alene efter Lokal Guides skøn af sikkerhedshensyn.

3.2 Lager og sikkerhed

Du er eneansvarlig for at træffe foranstaltninger for at: (1) undgå ethvert tab eller skade på dit website- eller serverindhold, (2) sikre, at sikkerheden, fortroligheden og integriteten af hele dit website- eller serverindhold overføres gennem eller lagres på vores servere.

Vores servere er ikke et arkiv, og vi har ingen forpligtelse over for dig eller nogen anden person med hensyn til tab af, skade på eller ødelæggelse af noget af dit indhold. Hostingtjenesterne er ikke beregnet til at tilvejebringe et PCI-kompatibelt (Payment Card Industry) eller HIPAA-kompatibelt (Health Insurance Portability and Accountability Act) miljø, og de bør derfor ikke bruges eller betragtes som et sådant. Du må ikke bruge Hostingtjenesterne på en måde, der efter vores skøn vil forringe funktionen eller driften af vores tjenester eller udstyr. Specifikt, som eksempel, men ikke begrænset hertil, må du ikke bruge Hostingtjenesterne som: (1) opbevaringssted eller redskab til at placere eller lagre arkiverede filer og/eller (2) placere eller lagre materiale, der kan downloades via andre hjemmesider. Du anerkender og accepterer, at vi har ret til at foretage en kriminalteknisk undersøgelse i tilfælde af, at din server eller konto kompromitteres.

3.3 Indhold på hjemmeside/server

Du er eneansvarlig for at tilvejebringe, opdatere, uploade og vedligeholde din hjemmeside eller din server og samtlige filer, sider, data, værker, oplysninger og/eller materialer på, inden for, vist, linket til eller overført til, fra eller gennem din hjemmeside eller din server, inklusive, men ikke begrænset til, vare- eller tjenestemærker, billeder, fotografier, illustrationer, grafik, lydklip, videoklip, e-mails eller andre beskeder, metakoder, domænenavne, software og tekst. Du anerkender og accepterer, at det i forbindelse med, at vi leverer teknisk assistance til dig, kan være nødvendigt for vores supportmedarbejdere at tilpasse, ændre eller fjerne indholdet af dit hostede produkt. Indholdet på din hjemmeside skal også inkludere alle registrerede domænenavne, der leveres af dig eller er registreret på vegne af dig i forbindelse med Hostingtjenesterne.

Hvis der kræves adgang til en tredjeparts hostinghjemmeside ved levering af enhver tjeneste, garanterer du, at du er autoriseret til at give os adgang til tredjepartens hostingkonto i henhold til nærværende Serviceaftale. Du accepterer, at du alene er ansvarlig for kontraktmæssige og andre juridiske eller betroede forpligtelser i forbindelse med din tredjeparts hostingkonto.

4. Hvilke data indsamlesGaranti for tjenesteoppetid

Vi tilbyder en garanti for tjenesteoppetid på 99,9 % (“Garanti for tjenesteoppetid”) af den tilgængelige tid pr. måned. Hvis det ikke lykkes os af opretholde denne Garanti for tjenesteoppetid i en given måned (alene bestemt af os), kan du kontakte os og anmode om en kredit på 5 % af dit månedlige hostinggebyr for den pågældende måned. Garantien for tjenesteoppetid gælder ikke for serviceafbrydelser forårsaget af: (1) periodisk planlagt vedligeholdelse eller reparationer, vi måske udfører fra tid til anden, (2) afbrydelser forårsaget af dig fra skræddersyet scripting, kodning eller installation af tredjepartsapplikationer, (3) udfald, der ikke påvirker visningen af din hjemmeside, men kun har indflydelse på adgangen til din hjemmeside, såsom FTP og e-mail, (4) årsager uden for vores kontrol, og som med rimelighed ikke kan forudses, og (5) udfald relateret til pålideligheden af specifikke programmeringsmiljøer.

5. Tredjepartssoftware

Som en del af hostingtjenesterne vil du muligvis få tilladelse til at anvende software, widgets eller andre applikationer (under ét “software”), der er udviklet, ejet eller givet i licens af en tredjepart. Din brug af denne software kan være underlagt yderligere betingelser. Såfremt softwaren er ledsaget af eller kræver en licensaftale fra tredjepartsudbyderen, er din brug af softwaren underlagt den pågældende licensaftale ud over nærværende serviceaftale.

6. Ændringer af betingelser

Enhver ændring af disse betingelser, der forringer eller på anden måde begrænser kunden i brugen af serviceprodukterne, meldes ud på mail senest 1 måned før gældende periodes udløb.