Om Lokal Guide

Online anmeldelser påvirker virksomheders omdømme

Der følger et stort ansvar med, når man giver online anmeldelser til virksomheder. Det kan påvirke virksomhedens omdømme og dermed deres omsætning - både positivt og negativt. Lokal Guide anmelder butikker, virksomheder, restauranter, hoteller mv. i Danmark. Vi rådgiver guides i at lave ærlige og professionelle anmeldelser - og virksomheder i at yde den bedst mulige kundepleje for at optimere deres omdømme.